Ostale usluge

Vrsta Usluge:


Cena od:
6. OSTALE USLUGE

6.1. Prijava i odjava zaposlenih – CROSO 15 €
6.2. Popunjavanje obaveštenja o
deviznom prilivu
5 €
6.3. Izveštaji ka NBS 20 €
6.4. Terenski rad 20 €