OSNIVANJA, PROMENE I ZATVARANJA PORESKIH OBVEZNIKA

Vrsta Usluge:Cena od:
5. OSNIVANJA, PROMENE I ZATVARANJA PORESKIH OBVEZNIKA
5.1. Osnivanje preduzetnika (APR, Poreska uprava i lokalna samouprava) 100 €
5.2. Osnivanje privrednog društva (notar, APR, Poreska uprava i lokalna samouprava) 150 €
5.3. Promena registracionih podataka od: 50 €
5.4. Promena pravne forme preduzetnika 200 €
5.5. Brisanje preduzetnika sa upisom staža 100 €
5.6. Likvidacija privrednog društva od: 400 €

Napomena: Naše cene usklađene su sa Pravilnikom o polaznim osnovama (cenama) za vrednovanje računovodstvenih usluga u Srbiji