Osigurajte se na vreme!

Svaka poslovna aktivnost koju preuzimate ostavlja određeni trag za sobom, time i posledice. Podrazumeva se da ćete poslovanje vršiti u skladu sa zakonima Republike Srbije. Ukoliko se pak dogodi da neki od zakona bude prekršen izlažete se riziku plaćanja, za naše uslove, izuzezno visokih kazni.  O neprijatnostima i gubitku vremena da ne govorimo. Ovo se odnosi na svaki segment poslovanja, ali u najvećoj meri vezan je za računovodstvo i oporezivanje. Država je izuzetno osetljiva kada su javni prihodi u pitanju, što podrazumeva nultu toleranciju prema prekršiocima. Zakoni takođe predviđaju i krivičnu odgovornost za aktere.

Primera radi, citiraćemo delove člana 177, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016 i 30/2018):

Nepodnošenje i neblagovremeno podnošenje poreske prijave, neobračunavanje, neplaćanje i neblagovremeno plaćanje poreza

Član 177

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu, ne obračuna i ne plati porez, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% do 100% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u postupku poreske kontrole, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu, a obračuna ali ne plati porez kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 20% do 75% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 400.000 dinara za pravno lice, odnosno 80.000 dinara za preduzetnika.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji podnese poresku prijavu, ali ne plati porez kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 10% do 50% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 250.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 dinara za preduzetnika.

Poreski obveznik – pravno lice koji ne podnese poresku prijavu, ali plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 100.000 do 2.000.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom u visini od 50.000 do 500.000 dinara.

Ovo je samo je dan deo člana 177, koji nije jedini član koji se bavi kaznenim odredbama za prekršioce.

Iz priloženog jasno proizilazi da je u cilju dobrog poslovanja ključno izbeći ovakve rizike , te započeti saradnju sa profesionalcima bogatog iskustva. Često jedna osoba sama, nije u stanju da isprati sve promene u poreskom zakonodavstvu, niti pojedinac može sam da poseduje znanja o svim specifičnostima posla. U ovakvim uslovima, kao idealno rešenje nameće se saradnja sa agencijom , koja obezbeđuje tim stručnjaka i koja raspolaže svim neophodnim resursima za praćenje aktuelnih dešavanja na ovom polju.

Naš tim Vam obezbeđuje neograničenu podršku u ovom domenu, u skladu sa specifičnostima Vaše delatnosti. Mi preuzmemo na sebe aktivnosti koje Vam zadaju glavobolju. U turbulentnim i kompleksnim uslovima u kojima se nalazimo, potrebno je imati jakog saveznika koji će obezbediti da budete na ,,sigurnoj strani”.

Nemojte dozvoliti da izgubite sredstva preko potrebna za rast i razvoj, zbog tehničkih pitanja. Ne morate primati nepotrebne golove, igrajte u iskusnom i uigranom timu i dobijte tržišnu utakmicu!