,,U potpunosti smo posvećeni Vašim potrebama, uvek uzimajući u obzir resurse kojima raspolažete”

                         Jelena Nikolić, osnivač

 

MJM & Co Services je računovodstvena agencija u Beogradu. Pružama širok dijapazon usluga računovodstva našim klijentima. Iako je knjigovodstvo sa bilansom najtraženija usluga, takođe pružamo i usluge internog izveštavanja, plana i analize, kao i kontrole.

Naša računovodstvena agencija u Beogradu koristi moderno i sveobuhvatno softversko rešenje, ali po potrebi možemo koristiti i Quickbooks, Xero, SAP ili drugi softver. Ukoliko je potrebno generisati interne izveštaje ili izvršiti analizu, obučeni smo da pretražujemo i SQL baze podataka.

MJM & Co Services računovodestvena agencija osnovana je sa idejom da se više od decenije sakupljanja znanja i iskustva u oblasti računovodstva, kako kroz obrazovanje koje nudi Ekonomski fakultet u Beogradu i ACCA, tako i kroz angažovanje u nekima od najpoznatijih multinacionalnih kompanija na ovim prostorima, pretoči u usluge najvišeg kvaliteta.

  

Naša misija je da kroz efikasna i efektivna rešenja, fokusirana na uštedu u korišćenju resursa klijenata sa jedne strane i potpunu zaštitu klijenta sa druge strane, omogućimo korisnicima naših računovodstvenih usluga da se sa mirom i samopouzdanjem posvete svojoj delatnosti. Ovaj pristup u potpunosti je usmeren ka građenju dugotrajnih veza sa našim klijentima, ispunjenih poverenjem i poštovanjem.

Naša vizija je da naše ime postane sinonim za pouzdanost i poverenje na ovim prostorima.

Naše temeljne vrednosti su:

1.Integritet i poštovanje – uvek se držimo ispravnog rešenja,a ne najlakšeg rešenja, poštujući  dogovore i rokove i obavljajući svoj posao iskreno i transparentno.

2. Strast i posvećenost –svoj posao obavljamo sa potpunom posvećenošću klijentu i njegovim potrebama, nikad se ne zadovoljavajući manjim od čistog i najvišeg kvaliteta.

3. Timski duh i lojalnost – međuljudski odnosi, uzajamno poštovanje i ostvarivanje finalnih ciljeva zajedničkim snagama su noseći stubovi naše organizacije.

4. Doprinos zajednici –  s ljubavlju služimo zajednici kojoj pripadamo i u kojoj smo se ostvarili kako karijerno, tako i privatno.